Ärende

Ärende om internbankens hantering och vilkor för utlåning till de kommunala bolagen