Ärende

Ärende om förvärv av aktierna i Studentstaden AB