Ärende

Ärende om kommunstyrelsens protokoll från 13 juni 2012