Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen 7 november 2012