Interpellation/fråga

Fråga om förtydligande av ERS