Ärende

Ärende om utnyttjande av option att förvärva fastigheter