Ärende

Ärende om överföring av verksamheten i GUC till kommunen