Motion

Motion om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklaration