Ärende

Ärende om uttalande om uppfylla intentionerna och kraven i FN-konvention