Ärende

Ärende om revidering av stadgar för kommunens råd med anledning av ny nämndorganisation