Ärende

Ärende om förslag till remiss om FOI om internationell jämförelse om militär flygverksamhet och vindkraft