Motion

Motion om att garantera offentlighetsprincipen i skattefinansierad verksamhet