Ärende

Ärende om redovisning 3 för 2011 av uppdrag till kommunledningskontoret