Motion

Motion om anpassning av Resecentrum till funktionsnedsatta och personer med mycket bagage