Ärende

Ärende om redovisning 2 för 2011 av uppdrag till kommunledningskontoret