Ärende

Ärende om kommunrevisionens granskning avseende fullmäktiges mål om att bryta utanförskap