Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen 7 september 2011