Ärende

Ärende om förvärv av aktier i fastighetsbolaget Studentstaden och försäljning av Uppsalahem Attika