Ärende

Ärende om organisation och ansvar för MEX frågor och inrättande av utskott inom kommunstyrelsen