Ärende

Ärende om redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av kommunfullmäktige