Ärende

Ärende om överenskommelse om samordning av arvode kommunalråd och ordförande i regionförbundet