Motion

Motion om att mildra tillämpningen av SoL för arbetsoförmögna utförsäkrade som söker socialbidrag