Ärende

Ärende om fastighetsnämndens förslag till ny internhyresmodell