Ärende

Ärende om delegation i personalärenden gällande kontoret för samhällsutveckling