Ärende

Ärende om kommunrevisionen: kommunfullmäktiges behandling av kommunens resultat under året