Ärende

Ärende om återrapportering om kommunfullmäktiges uppdrag att se över om det går att flytta konstmuseet till annan lokal