Motion

Motion om att utreda konsekvenser för personer med funktionshinder sedan ny styrmodell infördes