Ärende

Ärende om byggnadsnämnden: Ändring i reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna