Kommunstyrelsen direkt

Kommunstyrelsen direkt upphör

Här kunde du tidigare följa kommunstyrelsens beslut under ett pågående sammanträde. Från och med kommunstyrelsens möte 29 augusti 2018 försvinner den möjligheten. 

Om du är intresserad av ett visst ärende kan du kontakta kommunstyrelsens registrator och efter mötet få besked om eventuellt beslut. Mejla till kommunledningskontoret@uppsala.se.

Du som är journalist kan kontakta kommunens mediakontakt.

Prenumerera på kommunstyrelsens protokoll

Det justerade protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet. Du kan prenumerera på kommunstyrelsens protokoll med hjälp av RSS och på det sättet få protokollet direkt när det publiceras. 

Läs om hur du startar en RSS-prenumeration