Motion

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD)