Motion

Svar på motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-)