Interpellation/fråga

Interpellation om upphandling av matdistribution från Stefan Hanna (-)