Interpellation/fråga

Interpellation om språkkunskaper inom kommunal verksamhet från Stefan Hanna (-)