Interpellation/fråga

Interpellation om granskning av kommunens mål och resultatstyrning från S Hanna