Interpellation/fråga

Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från Jonas Segersam (KD)