Interpellation/fråga

Fråga om opinionsundersökning om spårväg från Stefan Hanna (-)