Interpellation/fråga

Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V)