Interpellation/fråga

Svar interpellation om elsparkcyklar

Det här är ett beslutsunderlag.