Interpellation/fråga

Interpellation om kommunens hbtqi-satsningar och RFSL Lovisa Johansson (FI)