Interpellation/fråga

Interpellation om etiska placeringar från Lovisa Johansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.