Interpellation/fråga

Interpellation om etiska placeringar från Lovisa Johansson (FI)