Interpellation/fråga

Interpellation om bilmålvakters penningtvätt från Olle Romlin (C)

Det här är ett beslutsunderlag.