Interpellation/fråga

Interpellation om bilmålvakters penningtvätt från Olle Romlin (C)