Ärende

Inriktningsbeslut Effektiv och nära vård 2030

Det här är ett beslutsunderlag.