Interpellation/fråga

Fråga om boendet i Jälla från Lovisa Johansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.