Ärende

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige

Det här är ett beslutsunderlag.