Ärende

Nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning i SKF AB

Det här är ett beslutsunderlag.