Interpellation/fråga

Interpellation om kontanter från Simon O Pettersson (SD)

Det här är ett beslutsunderlag.