Ärende

Inriktning för ansökan om stadsmiljöavtal gällande spårväg

Det här är ett beslutsunderlag.