Motion

Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun från L Burmeister (SD) m.fl.