Interpellation/fråga

Interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden från S Hanna (-)