Interpellation/fråga

Interpellation om hbtq-diplomering från Hanna Victoria Mörck (V)